"Ticaretin sadece iki basit işlevi vardır: pazarlama ve yenilik."

Peter F. Drucker